Оргил сургуулиас илгээмж ирлээ

Оргил сургуулийн 6-8-р ангийн сурагчид Эртний нийслэл Хархорин хот, Орхон голын сав дагуу эртний түүхэн газруудтай танилцах, Түүх, нийгэм, Иргэний боловсрол, ёс зүй, Математик, Англи хэл, Зураг, технологи, Хөгжмийн төсөлт…