Эрхэм зорилго:

Суралцагч бүр оюун, сэтгэл, бие бялдрын хөгжлийнхөө оргилд хүрэх онцлог замаа тодорхойлох мэдлэг чадварыг эзэмшүүлэх, олон улсад итгэмжлэгдсэн сургалт, хүүхэд хөгжлийн үйлчилгээ үзүүлэх